Turun kaupungin vanhusneuvosto 04.06.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:45 Viking Line, Amorella

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
36 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
37 § Pöytäkirjan tarkastus
38 § Lausuntopyyntö Turun raitiotien yleissuunnitelmasta
39 § Eläkeläisyhdistysten avustukset vuodelle 2015
40 § Talouden toteuma
41 § Vanhusneuvoston syksyn päivystysvuorot Poijussa
42 § Vanhusneuvoston syksyn kokoukset
43 § Tulevat tilaisuudet ja niihin osallistuminen
44 § Yhteydenotot
45 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
46 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon