Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto3904.06.20154

1697-2015 (050)

Eläkeläisyhdistysten avustukset vuodelle 2015

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 39

Sihteeri Tiina Mäkinen 27.5.2015:

Avustustoimikunta myöntää eläkeläisyhdistyksille vuosittain avustusta eläkeläistoimintaan varatuista määrärahoista. Hakemukset tuli toimittaa viimeistään 31.3.2015 kaupunginhallitukselle. Avustustoimikunta on pyytänyt vanhusneuvostolta ehdotusta määrärahan jaosta; vuonna 2015 jaettavana on 36 000 €. Puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa, varapuheenjohtaja Marjatta Sinervo ja sihteeri Tiina Mäkinen ovat tehneet vanhusneuvostolle ehdotuksen avustusten jakamisesta.

Liite 1Vanhusneuvoston ehdotus eläkeläisjärjestöille myönnettävistä avustuksista vuonna 2015

EhdotusVanhusneuvosto päättää ehdotuksesta eläkeläisyhdistysten avustusten jakamisesta ja antaa ehdotuksen eteenpäin avustustoimikunnalle käsiteltäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Seppo Koski esitti, että vanhusneuvoston ehdotusta eläkeläisjärjestöille vuonna 2015 myönnettävistä avustuksista muutettaisiin siten, että Daisy Ladies ry:n avustusesitystä vähennettäisiin 1 000 €:lla ja Maaria-Paattisten Eläkeläiskerholle ja Åbo Svenska Pensionärsklubb rf:lle  esitettäisiin 500 €:a. Kosken muutosehdotus ei saanut kannatusta

Eläkekerholle Pirteät Ikinuoret, Maaria-Paattisten Eläkeläiskerholle sekä Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f:lle tiedotetaan esityksen perustelut. Puheenjohtaja Vierimaa on yhteydessä avustustoimikuntaan ennen vuoden 2016 eläkeläisyhdistysten avustusten hakujulistusta selventääkseen avustustoimikunnalle periaatteita, joiden mukaan vanhusneuvoston avustuspäätösesitys tehdään ensi vuonna.

Jakelu

esiAvustustoimikunta


Liitteet:

Vanhusne § 39
Liite 1:Vanhusneuvoston ehdotus eläkeläisjärjestöille myönnettävistä avustuksista vuonna 2015