Turun kaupungin vanhusneuvosto 12.08.2009 - Pöytäkirja

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Sektori Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2009-2010 sekä neuvoston toimintaohjeen muuttaminen 1.9.2010 alkaen
4 § Kokouskäytännöt
5 § Sitoumus luopua kokouspalkkioista syyskuussa 2009 pidettävien kokousten osalta
6 § Ikäihmisten palvelujen laatusuositus normiksi
7 § Lausuntopyyntö Ikääntymispoliittisesta strategiasta 2009-2012
8 § Eläkeläistoimintaan myönnettävät avustukset vuonna 2009
9 § Vanhusneuvoston vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio
10 § Seuraava kokous

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon