Vammaisneuvosto 21.10.2021 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Ruusukorttelin juhlasali

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
63 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
64 § Pöytäkirjan tarkastus
65 § Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2021-2023
66 § Vammaisneuvoston syksyn 2021 kokousajat
67 § Vammaisfoorumin työpaja
68 § Vammaisneuvoston 40 v juhlaseminaarin kustannuksiin osallistuminen 1.11.2021
69 § Tiedotettavaa - Asukasbudjetti 2021-2023
70 § Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelualueen laajentaminen Naantaliin
71 § Esteettömyyskoordinaattorin ajankohtaiset asiat
72 § Taustajärjestöjen ja yhdistysten ajankohtaiset asiat
73 § Lautakuntien ajankohtaiset asiat
74 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon