Vammaisneuvosto 18.02.2021 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Aurakatu 8 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
12 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
13 § Pöytäkirjan tarkastus
14 § Kauppatorin esteettömyys
15 § Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sekä sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuljetuspalvelut
16 § Tiedotettavaa
17 § Vammaisneuvoston 40-vuotisjuhlavuoden viettäminen vuonna 2021
18 § Taustajärjestöjen ajankohtaiset asiat
19 § Lautakuntien ajankohtaiset asiat
20 § Muut asiat
21 § Lausuntopyyntö vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen ostopalvelujen optiokaudesta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon