Vammaisneuvosto 12.12.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Linnankatu 32

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
54 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
55 § Pöytäkirjan tarkastus
56 § Turun kaupungin vanhusneuvostossa syyskaudella 2013 käsiteltyjä asioita
57 § Vammaisia henkilöitä koskevien asioiden käsittely lauta- ja johtokunnissa
58 § Sosiaali- ja terveyslautakunta - Selvitys vammaispalvelulain mukaisten invataksikuljetusten toteutumisesta
59 § Sosiaali- ja terveyslautakunta - Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyyntöön
60 § Vaasan kaupungin vammaisneuvoston vetoomus vammaisten henkilöiden huomioimiseksi päätöksenteossa
61 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon