Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 07.11.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:33 Puolalankatu 5, 2. kerros, kokoushuone Bryggman

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
186 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
187 § Pöytäkirjan tarkastus
188 § Lausunto Turun seudun joukkoliikenneratkaisusta
189 § Kuntien välisen kustannusjaon muuttaminen kuntarajat ylittävillä linjoilla
190 § Linjan 300 lisäliikenne
191 § Tiedoksi merkittävät asiat
192 § Runkolinjaston valmistelutilanne

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon