Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 15.02.2024 - Protokoll

Till påseende dag: 23.02.2024

Sammanträdestid och -plats: 17:00-18:38 Stadsstyrelsens mötesrum, Universitetsgatan 27a, 20100 Åbo

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
8 § Mötets laglighet och beslutförhet
9 § Justering av protokollet
10 § Anmälningsärenden
11 § Bokslutsanalys av serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning
12 § Svenska sektionens utlåtande gällande småbarnspedagogikens servicenätverk
13 § Justering i antalet platser till förskoleundervisningen
14 § Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslöt att hålla ett extra möte 29.2.2024

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen