Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 07.11.2023 - Protokoll

Till påseende dag: 15.11.2023

Sammanträdestid och -plats: 17:00-20:11 Universitetsgatan 27a, våning 2, mötesrum Runosmäki

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
51 § Mötets laglighet och beslutförhet
52 § Justering av protokollet
53 § Anmälningsärenden
54 § Aftonskola
55 § Uppföljning av ekonomin inom serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning
56 § Verksamhetsställen och det maximala antalet förskoleplatser
57 § Ungdomsfullmäktiges representant Joanna Slamas anförande
58 § Utlåtande och utredning till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland / Sekretessbelagt - sekretessgrund: Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 40 § (642/2010) och lag om offentlighet i myndigheternas

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen