Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 21.03.2023 - Protokoll

Till påseende dag: 29.03.2023

Sammanträdestid och -plats: 17:00-18:45 Port Arthur daghem, Sofiegatan 7, matsalen

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
13 § Mötets laglighet och beslutförhet
14 § Justering av protokollet
15 § Anmälningsärenden
16 § Åbo stads riktlinjer för ordnande av skiftomsorg i småbarnspedagogiken
17 § Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisnings utlåtande till stadens program för integrationsbefrämjande
18 § Resultat från Kommun10- undersökningen
19 § Rapport över serviceavtalet och ekonomin för år 2022

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen