Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 15.02.2023 - Protokoll

Till påseende dag: 23.02.2023

Sammanträdestid och -plats: 17:00-18:10 S:t Olofsskolan, Sirkkalagatan 39, 1 vån, matsalen

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
7 § Mötets laglighet och beslutförhet
8 § Justering av protokollet
9 § Anmälningsärenden
10 § Sammanslagningen av Sirkkalabackens skola med Sirkkala skola och S:t Olofsskolan
11 § Utredning om svenskspråkiga öppna tjänster inom småbarnspedagogiken
12 § Rapport över ekonomin

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen