Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 04.10.2022 - Protokoll

RNähtävänäolopäivä: 12.10.2022

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Åbo svenska arbetainstitut, Kaskisgatan 5, Auditoriet, 5 vån.

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
39 § Mötets laglighet och beslutförhet
40 § Justering av protokollet
41 § Aftonskola
42 § Anmälningsärenden
43 § Serviceplanen och personalplanen för svenskspråkig fostran och undervisning år 2023
44 § Uppföljning av ekonomin inom serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen