Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning4717.06.20213

995-2021 (07 02 01)

Anmälningsärenden

Sammandrag: -

Ssnfu § 47

      

Åbo stadsfullmäktige

17.5.2021 § 103 Senareläggning av tidpunkten för ikraftträdande av förvaltningsstadgan gällande borgmästarmodellen och ändringar i förvaltningsstadgan 1.6.2021-31.7.2021 från och med 1.8.2021 Länk till beslut    

 

Åbo stadsstyrelse

24.5.2021 § 255 Stadsstyrelsen beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte 20.5.2021.

 

Nämnden för fostran och undervisning

2.6.2021 § 90 Nämnden beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte 20.5.2021.

 

Handikapprådet i Åbo stad

Godkännande av handikapprådets verksamhetsberättelse för år 2020

Länk till beslutet

 

 

Koncernförvaltningen, Kanslichefen

 

FörslagAntecknas för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.