Åbo stad§Beslutsprotokoll1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö9702.06.2021 

8691-2020 (00 01 01, 01 01 03, 02 06 01)

Hallinnon järjestäminen konsernihallinnossa

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami 1.6.2021:

Kuntalain (410/2015) mukaisesti kaupungin hallinnon järjestämistä ohjataan keskitetysti yhdellä kaupunginvaltuuston hyväksymällä hallintosäännöllä.

Hallintosäännön (kv 17.5.2021 § 103, voimassa 1.6.2021-31.7.2021) 21 §:n mukaan kansliapäällikkö johtaa kaupunginjohtajan alaisuudessa kaupunkikonsernin toimintaa ja vastaa sen kehittämisestä.

Hallintosäännön 24 §:n mukaan konsernihallinto vastaa kaupungin toimielinten päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä avustaa kaupunginjohtajaa ja kansliapäällikköä kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa.

Konsernihallintoon kuuluvat:

1. Johdon tuki

2. Yhteiset palvelut

3. Järjestämistoiminto

Järjestämistoiminnossa palveluiden järjestämisestä vastaava henkilöstö kuuluu konsernihallintoon ja palveluiden tuotanto-organisaation henkilöstö palvelukokonaisuuksiin.

Tällä päätöksellä siirretään nimetyille viranhaltijoille toimivalta, joka kuuluu hallintosäännössä kansliapäällikölle.

Liite 1Hallinnon järjestäminen konsernihallinnossa               

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

PäätösPäätin hallinnon järjestämisestä konsernihallinnossa liitteen 1 mukaisesti. Tämä päätös tulee voimaan heti ja sillä kumotaan aikaisempi 17.12.2021 § 317 päätös hallinnon järjestämisestä konsernihallinnossa.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Sändlista

förkHyvinvointi
förkKasvatus ja opetus
förkStadsstyrelsen
förkKaupunkiympäristö
förkKonsernihallinto
förkRevisionsbyrå
förkTyöllisyys
förkTyöterveyshuolto
förkVapaa-aika
förkVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
åtgSuomela Sari


Bilagor:

Konha § 97
Bilaga 1:Hallinnon järjestäminen konsernihallinnossa