Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 28.05.2020 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355 /elektroniskt sammanträde

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
21 § Mötets laglighet och beslutförhet
22 § Justering av protokollet
23 § Anmälningsärenden
24 § "Skola som service" är en utredning över hur S:t Olofsskolans utrymmesbehov kunde lösas enligt en nätverksmodell
25 § Aftonskola
26 § Resultat från enkät gällande distansundervisningens förverkligande 2020
27 § Svenska sektionens mötestider hösten 2020
28 § Rapport över ekonomin

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen