Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 12.02.2019 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
1 § Mötets laglighet och beslutförhet
2 § Justering av protokollet
3 § Anmälningsärenden
4 § Regionförvaltningsverkets begäran om utredning angående personaldimensioneringen i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Åbo stad
5 § Verksamhetsställen och maximiantalet förskoleplatser inom svenskspråkig förskoleundervisning läsåret 2019-2020
6 § Ändring av enhetsnamn inom svenskspråkig småbarnspedagogik
7 § Kapitel 8 Elevvård i den kommunalaläroplanen för svenskspråkig grundläggande utbildning
8 § Preliminärt bokslut för 2018

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen