Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 11.05.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Restaurang Hus Lindman, Biskopsgatan 15, kabinett Ekman

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
20 § Mötets laglighet och beslutförhet
21 § Justering av protokollet
22 § Anmälningsärenden
24 § Godkännande av den lokala planen för svenskspråkig småbarnspedagogik i Åbo stad
25 § Överföring av studieplatser till Axxell utbildning Ab

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon