Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 19.01.2017 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Universitetsgatan 27a, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
1 § Mötets laglighet och beslutförhet
2 § Justering av protokollet
3 § Anmälningsärenden
4 § Linjedragning för framtida huvudman av svenskspråkig handelsutbildning
5 § Bildandet av Andelslaget ViRum för de svenskspråkiga gymnasierna
6 § Svenska sektionen diskuterar antalet barn som är anmälda till förskoleundervisningen.

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen