Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 08.12.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Undervisningsrestaurang Taito, Lemminkäinengatan 14-18 B

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
68 § Mötets laglighet och beslutförhet
69 § Justering av protokollet
70 § Anmälningsärenden
72 § Förändring i förskolans lokala läroplan
73 § Godkännande av den kommunala läroplanen, ämnesvisa delar åk 7-9
74 § Linjedragning för framtida huvudman av svenskspråkig handelsutbildning

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon