Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 09.06.2016 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Universitetsgatan 27a, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
41 § Mötets laglighet och beslutförhet
42 § Justering av protokollet
43 § Förändringar i timfördelningen i samhällslära och finska under övergångsskedet mellan ny och gammal läroplan
44 § Godkännande av den kommunala läroplanen, ämnesvisa delar åk 1-6
45 § Den kommunala läroplanen för svenskspråkig gymnasieutbildning och Katedralskolans läroplan

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen