Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 02.06.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Universitetsgatan 27a, rum 355

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
32 § Mötets laglighet och beslutförhet
33 § Justering av protokollet
34 § Anmälningsärenden
36 § Godkännande av de skolspecifika tilläggen till läroplanen inom grundläggande utbildning
37 § Cygnaeus skolas slöjdsal
38 § Rapport om uppföljning av ekonomin för april
39 § Diskussionsärende Enheten för Handel och administration vid Åbo yrkesinstitut
40 § Mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning hösten 2016

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon