Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 28.10.2014 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Ämbetsverket för fostran och undervisning, Hantverkaregatan 10, nämndens mötesrum

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
52 § Mötets laglighet och beslutförhet
53 § Justering av protokollet
54 § Anmälningsärenden
55 § Svenskspråkig fostran och undervisning avstår från barackutrymmen på Sirkkala skolas gård
56 § Verksamhetsställen och maximiantalet förskoleplatser inom svenskspråkig förskoleundervisning läsåret 2015-2016
57 § Förslag till justeringar i elevupptagningsområden inom svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo
58 § Rapport om uppföljning av ekonomin i september

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen