Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 25.04.2013 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Ämbetsverket för fostran och undervisning, Hantverkaregatan 10

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
22 § Mötets laglighet och beslutförhet
23 § Justering av protokollet
24 § Anmälningsärenden
26 § Rapport om uppföljningen av personal och ekonomi mars 2013
27 § Anvisande av tillfälliga lokaler för Katedralskolan fr.o.m. 1.8.2014
28 § Principer för antagningen till gymnasiets första årskurs läsåret 2014-2015
29 § Grundläggande undervisningens resursering lå 2013-2014

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen