Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 21.03.2013 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Katedralskolan i Åbo, Gamla Stortorget 1

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
12 § Mötets laglighet och beslutförhet
13 § Justering av protokollet
14 § Anmälningsärenden
15 § Nybörjarplatser vid enheten för Handel och data
16 § Organisationsförändring i Åbo Yrkesinstitut. Diskussionsärende.
17 § Förverkligandet av det operativa serviceavtalet inom de olika resultatområ-dena 2012
18 § Operativt serviceavtal för 2013 för resultatområdet svenskspråkig fostran och undervisning
19 § Planen för elevupptagningsområde för Kombiskolan.
20 § Bildandet av förskolegrupper läsåret 2013-2014
21 § Justering och framläggande av protokollen inom svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen