Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 06.09.2012 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Sirkkala skola, Sirkkalagatan 20

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
23 § Mötets laglighet och beslutförhet
24 § Justering av protokollet
25 § Försäljning av konsultativa specialdagvårdstjänster till den privata dagvården
26 § Elevens förflyttning från förskola till skola: Processbeskrivning för de svenskspråkiga eleverna
27 § Anmälningsärenden
28 § Det strategiska serviceavtalet för 2013 inom huvudprocessen för fostran och undervisning

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen