Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 14.02.2012 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Ämbetsverket för fostran och undervisning, Hantverkaregatan 10

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
1 § Mötets laglighet och beslutförhet
2 § Justering av protokollet
3 § Anmälningsärenden
4 § Inskrivning av elever till årskurs 1 läsåret 2012-2013
5 § Anmälningar till förskoleundervisningen läsåret 2012-2013
6 § Förändringar i verksamhetsstadgan för ämbetsverket för fostran och undervisning
7 § Förändringar i verksamhetsstadgan för huvudprocessen för fostran och undervisning
8 § Redogörelse för undersökningarna och reparationsåtgärderna i Cygnaeus skolfastighet
9 § Det strategiska serviceavtalet för år 2012

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen