Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 03.11.2011 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Skolgatans daghem, Skolgatan 10

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
35 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
36 § Pöytäkirjan tarkastus
37 § Anmälningsärenden
38 § Ändringar i instruktionen för sektorn för fostran och undervisning
39 § Skolornas elevtransporter

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon