Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 09.02.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 17.02.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:30-17:54 Sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelutilanne
4 § Turun hallinto-oikeuden päätös koskien valituksia lietteen vastaanottotaksasta 1.3.2020 alkaen
5 § Tiedoksi merkittävät jätehuoltoasiamiesten päätöspöytäkirjat
6 § Tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon