Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta309.02.20233

11440-2022 (14 06 00, 00 04 01)

Polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelutilanne

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 3

Jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen 1.2.2023:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti 18.3.2021, että Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilan, Paimion, kanta-Paraisten, Pöytyän, kanta- Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun alueiden kiinteiden jätteiden kuljetuksessa siirrytään jätelain 37 §:n mukaiseen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Turun hallinto-oikeus kumosi valitusten perusteella päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Turun hallinto-oikeuden päätökseen ei ole haettu valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joten Turun hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.

Uuden asiaa koskevan päätöksen valmistelu on aloitettu. Kokouksessa lautakunnalle esitellään selvitys uuden päätöksen taustaa, valmistelutilannetta sekä kuljetusjärjestelmästä päättämisen lainsäädännöllisiä perusteita.

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä selvityksen tiedoksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.