Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 13.09.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Puutarhakatu 1, 1. kerros kokoushuone Tuuminki

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
45 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
46 § Pöytäkirjan tarkastus
47 § Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus Lounais-Suomessa
48 § Jätelain 42 §:n mukainen poikkeamishakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon
49 § Syksyn 2018 jätehuoltokoulutukset
51 § Tiedoksi merkittävät
52 § Kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus vuosille 2019-2022, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan operatiivinen sopimus vuodelle 2019 sekä talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022
53 § Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan vuoden 2018 toiminnan ja talouden 2. osavuosikatsaus

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon