Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 12.04.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Puutarhakatu 1, 1. kerros kokoushuone Tuuminki

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
25 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
26 § Pöytäkirjan tarkastus
27 § Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto- ja käsittelymaksuja koskevan jätetaksan valmistelu
28 § Sopimus eräistä jätelain mukaisista tehtävistä
29 § Jätteenkeräystempaukset yhdistysten varainhankinnassa
31 § Tiedoksi merkittävät

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon