Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 18.01.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Puutarhakatu 1, 1. kerros kokoushuone Tuuminki

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan sihteerin valinta
4 § Lautakunnan toimivallan siirtäminen viranhaltijoille
5 § Jätehuoltoasiamiehille delegoitujen päätösten linja
6 § Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan menojen hyväksymisoikeudet vuonna 2018
7 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijan hankintavaltuudet
8 § Jätetaksan 2018 täydentäminen
9 § Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023
10 § Turun hallinto-oikeuden päätös jätetaksan perusteita ja jätetaksaa 2017 koskevista valituksista
13 § Tiedoksi merkittävät
14 § Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö jätemaksupäätöstä koskevaan valitukseen
15 § Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan koulutusseminaari 1.3.2018

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon