Liikuntalautakunta 30.08.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 08.09.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
67 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
68 § Pöytäkirjan tarkastus
69 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
70 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
71 § Osavuosikatsaus 2/2022 - Toiminnan ja talouden seuranta- ja ennustetiedot
72 § Vastaus lautakunta-aloitteeseen: Aloite A-luokan 18-väyläisen radan perustamiseksi
73 § Hankinnan keskeyttäminen, Luolavuoren kuntoportaiden rakentaminen hanke / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.
74 § Hankintaoikaisuvaatimus ulkoliikuntakalusteiden ja -laitteiden hankintaa koskevasta hankintapäätöksestä 7.6.2022 § 58 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.
75 § Ulkoliikuntakalusteiden ja -laitteiden hankinta - hankinnan väliaikainen järjestäminen / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.
76 § Jäsen Ben Ahmadin aloite Kähärin ja Tilhenkentän pinnoitteen muuttamisesta tekonurmiksi

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon