Liikuntalautakunta 18.01.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 27.01.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
4 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
5 § Vuoden 2022 avustusten määrärahat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon