Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta518.01.20225

433-2022 (02 05 01)

Vuoden 2022 avustusten määrärahat

Tiivistelmä: -

Liiklk § 5

Liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen, liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi:

Liikuntaan liittyviä avustuksia myönnetään pääasiassa turkulaisille liikunta- ja urheiluseuroille sekä säännöllistä liikuntatoimintaa järjestäville yhdistyksille. Liikuntalautakunta on hyväksynyt määrärahavarauksen talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä 28.9.2021 § 75 sekä 14.12.2021 § 111. Määrärahaa vuoden 2022 avustuksiin on varattu yhteensä 1 442 781 euroa.

Avustusmääräraha kohdentuu eri avustusmuotoihin liikuntapalveluiden strategian suuntaisesti ja liikuntalautakunnan 28.9.2021 § 76 päättämien avustusperiaatteiden mukaan. Aiempien vuosien tapaan avustaminen painottuu seurojen ja yhdistysten perustoiminnan tukemiseen. Perustoimintaa tuetaan pääosin toiminta- ja olosuhdeavustuksilla. Avustuksissa näkyy lasten ja nuorten painotus siten, että toiminta-avustuksessa suurimmat painokertoimet on määritelty nuorille ja lapsille sekä avustusta harjoitustilavuokrien korvaamiseen myönnetään vain alle 20-vuotiaiden ryhmille.

Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustukseen sisältyvä kehittämisen- ja tutkimustoiminnan tukeminen perustuu kaupungin strategiaa tukevaan yhteistyötahon toimintasuunnitelmaan ja sekä tehtävään yhteistyösopimukseen. Hirvensalon laskettelurinteen kehittämistoiminnan tukeminen pohjautuu kaupunginhallituksen 18.6.2018 § 254 ja liikuntalautakunnan 23.10.2019 § 97 päätöksiin. Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 509 päätöksen mukaiset tilakustannuksia koskevat avustukset käsitellään toiminta-avustuksen lisäosana. Kyseessä oleviin tiloihin on varattu määräaikaista avustusmäärärahaa sopeuttaen vuosina 2020–2022.

Vuoden 2022 avustusmäärärahat (liite 1) esitetään samoin pääpainotuksin kuin edellisinä vuosina. Suurin osa avustusmuodoista tulee käytettyä ennalta suunnitellun mukaisesti. Suurimmat vuosittaiset vaihtelut ovat tapahtuma-avustuksessa, nuorten urheilijoiden stipendeissä, koulutusavustuksessa sekä uusien liikuntapaikkojen rakentamisavustuksessa. Näidenkään kohdalla suunnitelmaluvut eivät kuitenkaan jää käyttämättä, vaan ne jaetaan tarvittaessa vuoden lopussa päätettävien avustusten yhteydessä.

Liite 1Liikuntalautakunnan avustusten määrärahat vuodelle 2022

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä avustusten määrärahat vuodelle 2022 liitteen 1 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvAhtiainen Annakaisa
tiedHalonen Esko
tpvMatilainen Päivi
tiedMäki-Salminen Miia
tpvSaarinen Jaakko
tpvYlinampa Marianna


Liitteet:

Liiklk § 5
Liite 1:Liikuntalautakunnan avustusten määrärahat vuodelle 2022