Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta318.01.20223

479-2022 (07 02 01)

Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Tiivistelmä: -

Liiklk § 3

Tekninen sihteeri Jaana Siekkinen:

Liikuntalautakunnalle on ilmoitettu tiedoksi seuraavat päätökset:


1. Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 289 Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaari kevätkaudella 2022


2. Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 288 Hallintosäännön muutokset 1.1.2022 alkaen


3. Kaupunginhallitus 20.12.2021 § 599 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot


4. Kaupunginhallitus 20.12.2021 § 580 Vuoden 2022 toimintasuunnitelmien ja toimintasuunnitelmaa koskevien määräysten hyväksyminen


Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.