Liikuntalautakunta 28.11.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
112 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
113 § Pöytäkirjan tarkastus
114 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
115 § Vapaa-aikatoimialan toimialajohtajan päätöspöytäkirjat
116 § Työvoiman käytön seuranta 2017
117 § Liikuntalautakunnan talousarvion toteutuma
118 § Liikuntalautakunnan kokoukset keväällä 2018
119 § Ulkoliikuntapaikkojen investointien muutokset vuodelle 2018
120 § Loppiaisluistelut Parkin tekojääradalla
121 § Avustusmääräraha suunnistuskarttojen tekemiseen
122 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6.1 § 3) kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon