Liikuntalautakunta 19.09.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
85 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
86 § Pöytäkirjan tarkastus
87 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
89 § Suomen Voimisteluliiton maksuvapautusanomus maauimaloiden sisäänpääsymaksuista 7.-10.6.2018
90 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6.1 §:n 3 kohta.
91 § Liikuntapalvelukeskuksen hinnaston tarkennuksia ja muutoksia
92 § Liikuntalautakunnan talousarvion toteutuma
93 § Osavuosikatsaus 2/2017 - Toiminnan ja talouden seuranta- ja ennustetiedot
94 § Talous- ja toimintasuunnitelmaehdotus 2018 - 2021
95 § Liikuntalautakunnan edustajien valinta Seuraparlamenttiin
96 § Liikuntalautakunnan tulevaisuusseminaari 11.-12.10.2017
97 § Tanssihaaste

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon