Kaupunkiympäristölautakunta 01.09.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Kaupunkiympäristölautakunnan kokoushuone Bryggman, Puolalankatu 5, 2. kerros / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
290 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
291 § Pöytäkirjan tarkastus
292 § Asemakaavan- ja tonttijako/ tonttijaonmuutosehdotus; Haritun koulutontti, Koivula (os. Beata Marian polku, Kuoroaukio, Tahtipolku ja Murkionkatu 10) (17/2017)
293 § Eerikinkadun ja Linnankadun runkolinjapysäkit
294 § Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus; Skanssinmäki, Koivula ja Skanssi (os. Sorakatu, Skanssinkatu) (7/2018)
295 § Katusuunnitelmat Silakadun yhdistetystä jalkakäytävästä ja pyörätiestä sekä Fölin pääteasemasta Piiskakujalla (Metsämäki)
296 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
297 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon