Kaupunkiympäristölautakunta 28.04.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Kaupunkiympäristölautakunnan kokoushuone Bryggman, Puolalankatu 5, 2. kerros / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
144 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
145 § Pöytäkirjan tarkastus
146 § Turun asuntotuotantoskenaarion esittely
147 § Vastine muistutuksiin asemakaavanmuutos-, tonttijako- ja tonttijaonmuutosehdotuksesta Koroisten siirtolapuutarha, Raunistula ja Räntämäki/Koroinen (os. Jokipellonkuja) (18/2017)
148 § Katusuunnitelma Asentajakadun uudesta jalkakäytävästä
149 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
150 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
151 § Tiedoksi merkittävät asiat
152 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle, suunnittelutarveratkaisu, Kulkkilantie 65
153 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle, poikkeamispäätös, Kulkkilantie 65

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon