Kaupunkiympäristölautakunta 25.02.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Kaupunkiympäristölautakunnan kokoushuone Bryggman, Puolalankatu 5, 2. kerros

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
46 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
47 § Pöytäkirjan tarkastus
48 § Virkasuhteen purkaminen
49 § Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Aninkaisten konserttitalo (13/2019)
50 § Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Saramäentie 34 (1/2020)
51 § Oikaisuvaatimus tonttipäällikön päätöksestä olla jatkamatta maanvuokrasopimusta, os. Voimakatu 15
52 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien valituslupahakemusta / asemakaavanmuutos; Herrainkulma
53 § Turun hallinto-oikeuden päätös / asemakaavanmuutos; Ratapihankatu 18
54 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
55 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
56 § Tiedoksi merkittävät asiat
57 § Tiedoksi merkittävät kuulutukset
58 § Illoistenjärvi pohjoinen asemakaava-alueen rakennusurakan hankinnan aloittaminen sekä urakoitsijan valintakriteerit

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon