Kaupunginvaltuusto 23.01.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 31.01.2023

Kokousaika ja -paikka: 18:00-18:28 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Eron myöntäminen kaupunginvaltuutetun tehtävästä
4 § Uuden jäsenen valitseminen kaupunginhallitukseen
5 § Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kaupunginhallituksen konsernijaostoon
6 § Uuden varajäsenen valitseminen kaupunkiympäristölautakuntaan
7 § Uuden varajäsenen valitseminen liikuntalautakuntaan
8 § Uusien jäsenten valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan
9 § Uusien jäsenten ja varajäsenten valitseminen sekä puheenjohtajan nimeäminen kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon
10 § Toimitilojen vuokraaminen ja olevien vuokrasopimusten luovuttaminen Varsinais-Suomen Hyvinvointialueelle
11 § Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän uudisrakennus, kustannusarvion muutos hankeselvitykseen
12 § Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus sekä tonttijakoehdotus; Itä-Skanssi, Skanssi (os. Helsingin valtatie, Itäkaari) (9/2014)
13 § Valtuutettu Riina Lumme ym. aloite: Kävelykeskustan suunnitelma vietävä loppuun avoimesti tiedottaen
14 § Valtuutettu Veera Granroth ym. aloite: Turku osaksi opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä
15 § Valtuutettu Janika Takatalo ym. aloite: Älykkäiden ääniopasteiden kokeileminen liikennevaloissa
16 § Valtuutettu Terhi Vörlund-Wallenius ym. aloite: Tsaari Aleksanteri I:n ja Ruotsin kuninkaan tapaamista esittävä patsas "Tapaaminen Turussa 1812" pitäisi poistaa katukuvasta
17 § Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Lapsiparkkitoiminnan kehittäminen liikuntapalveluissa
18 § Valtuutettu Konsta Weber ym. aloite: Pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja muun kevyen liikenteen parempi huomioiminen työmaaohituksissa

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon