Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus1416.01.20235
Kaupunginvaltuusto1123.01.202311

5742-2021 (10 03 01, 10 03 02)

Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän uudisrakennus, kustannusarvion muutos hankeselvitykseen

Tiivistelmä: -

Kh § 14

Vs toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen ja rakennuttajainsinööri Iiro Tainio 10.1.2023:

Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän uudisrakennus -hankeselvitys hyväksyttiin Kaupunginvaltuustossa 14.6.2021 § 157. Tavoitehinta-arvio hankeselvityksessä on ollut 4,75 M€.

Hankkeen hankeselvityksen ja urakkatarjouspyyntövaiheen välissä kokonaiskustannusarvioon käytetty Haahtela indeksin (tarjoushintaindeksi) hintataso on noussut tasosta 97,0 tasolle 110. Hintataso on noussut edellä mainitulla välillä 13,4 %.

Indeksin vaikutus laskettuna hankeselvityksen tavoitehintana laskettuun kokonaiskustannusarvioon on 5,39 M€.

Urakoiden tarjouslaskenta-aikana tehtiin urakkatarjouspyyntöjen liitteinä olevien suunnitelmien pohjalta rakennusosa-arvio syys-lokakuussa 2022, jonka kustannusarvio oli 6,55 M€.

Hankeselvityksen mukaisesta tilaohjelmasta ei ole poikettu suunnitteluaikana.

Rakentamisen hintataso on noussut huomattavasti Ukrainan kriisin myötä. Samasta syystä myös urakoiden tarjouslaskennassa tarjoajat laskevat mm. suurempia riskikertoimia johtuen esim. entistä todennäköisimmistä materiaalien saatavuusongelmista sekä mahdollisista jyrkistä hinnan korotuksista.

Hankeselvitysvaiheessa pihan haasteellisuuden tuomia ongelmia (aluetyöt) ei ole selvitetty riittävissä määrin. Tontilla on huomattavia korkeuseroja, joista huolimatta pihan tulee olla kaikkien saavutettavissa ja täyttää esteettömyysvaatimukset. Tontille on edellä mainittujen seikkojen myötä suunniteltu tarvittavan useampia ramppeja sekä portaita. Pihan tulee sopia myös varhaiskasvatustoimintaan, joka osaltaan asettaa pihalle lisävaatimuksia mm. alueen rajaamistarpeena. Lisäksi kustannuksia muodostuu toiminnallisuuden ja piha-alueen, varsinkin kulkureittien huollon varmistamiseksi tarvittavista töistä. Kuten kiinteistöiden välille toteutettava 86 m pitkä sulana pidettävä ramppi, joka tulee olla ympärivuotisessa käytössä. Pihan vaatimien aluetöiden hankekohtaisen suuremman vaatimustason lisäysten kustannusvaikutus on laskemien mukaan ollut n. 650.000 €.

Muita kustannuksia nostavia tekijöitä on vanhan lämmönjakokeskuksen osalta suunnitteluvaiheessa lisätty vanhan öljylämmityksen piippujen ja kattilan purku. Vanhan lämmönjakohuoneen osalta toteutetaan myös tilan perusparannukset kuten pintojen huolto sekä rakennuksen ovien uusinta.

Hankeselvityksen aikaisessa tavoitehinta-arviossa, joka perustuu tilaohjelmaneliöihin, ei olla otettu huomioon myöskään vanhan lämmönjakohuoneen neliöitä.

Hanke on myös ensimmäisiä kohteita, joissa käytetään Turun kaupungin strategian mukaista ympäristöluokitusta. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankekokonaisuuteen on tullut lisävaatimuksia, joiden kustannuksia ei ole osattu laskea hankeselvitysvaiheessa.

Urakoiden tarjousten jättöaika loppui 16.12.2022. Saatujen tarjousten perusteella hankkeen hankeselvityksen aikana esitetty määräraha ei riitä.

Saatujen halvimpien urakkatarjousten perusteella urakoiden yhteenlaskettu summa on n. 5,7 M€.

Hankkeen suunnittelukustannukset ovat n. 400.000 €.

Hankkeen rakennuttamiskustannukset sekä lisätyövaraus on n. 300.000 €.

Näin ollen hankkeen kokonaiskustannusarviota tulisi nostaa 6,4 M€.

Kokonaiskustannusvaikutukset verrattuna hankesuunnitelmaan ovat seuraavat:

Indeksin vaikutus: 640.000 €. Asia esitetään ensimmäisessä vuosikatsauksessa 2023.

Edellä mainittujen hankekohtaisten kustannusnousujen vaikutus: 1,01 M€. Kustannus kohdistuu pääasiassa vuodelle 2024 ja kohdistetaan talousarvioprosessin yhteydessä.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 11

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut