Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus2416.01.20233
Kaupunginvaltuusto523.01.20235

9243-2021 (00 00 01)

Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kaupunginhallituksen konsernijaostoon

Tiivistelmä: -

Kh § 24

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 16.1.2023:

Hallintosäännön 5 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 186 valita kaupunginhallituksen konsernijaoston jäseneksi mm. Jaakko Lindforsin. Lindfors on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen. Varajäsenen mahdollisesti siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi tulee hänen tilalleen valita uusi varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jaakko Lindforsille eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Joonas Jormalaisen hänen tilalleen kaupunginhallituksen konsernijaoston jäseneksi sekä Timo Furuholmin tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 5

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jaakko Lindforsille eron kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valita Joonas Jormalaisen hänen tilalleen kaupunginhallituksen konsernijaoston jäseneksi sekä Timo Furuholmin tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedKaupunginhallituksen konsernijaosto
tpvKonsernihallinto, päätöksenteon tuki