Nähtävillä olevat

 

Seuraava ehdotus on julkisesti nähtävillä 30.5 28.6.2022:

 

Asemakaava-, asemakaavanmuutos- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus

- Koskennurmen kaupunginosan muodostuville kortteleille 1-14, Koskennurmenkadulle, Pyhän Marian tielle, Koskennurmenpuistoon, Pyhän Marian sillalle, Paattistenjoen vesialueelle ja Yli-Maarian kaupunginosan Ylijoenmetsän virkistysalueelle, Yli-Maarian rantapolulle sekä Pyhän Marian sillalle osoitteina Auvaismäentie, Koskennurmenkatu, Pyhtymäentie, Pyhän Marian tie (kaavatunnus 25/2018) Koskennurmi

 

Selvitykset ja raportit: https://www.turku.fi/kaavoitus/koskennurmi-15216-2018

 

 

Seuraavat ehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 30.513.6.2022:

 

Katu-, liikenteenohjaus- ja puistosuunnitelmaehdotukset

- Juoksijankatu, Paasikatu (Kärsämäki)

- Kuraattorinpolku, Varsinais-Suomen puisto (Nummi)

- Tenderipuisto (Pohjola)

 

Asemakaavanmuutos- ja katu/liikenteenohjaus/puistosuunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä Turku-pisteessä, os. Puolalankatu 5, 1. krs ja internetissä (www.turku.fi/kuulutukset). Mahdolliset muistutukset on toimitettava kaupunkiympäristölle, joko kirjallisena osoitteeseen PL 355, 20101, Turku, tai sähköpostilla asemakaavojen osalta sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu@turku.fi ja katu/liikenteenohjaus/puistosuunnitelmien osalta sähköpostiosoitteeseen kaupunkirakentaminen.toteutussuunnittelu@turku.fi ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

 

Pyydämme Teitä ensisijaisesti ottamaan yhteyttä kuhunkin valmistelijaan puhelimitse taikka sähköpostitse, mikäli Teillä on kysyttävää nähtävillä oleviin ehdotuksiin liittyen, sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

 

Vireille tulevat

 

Ilmoitus asemakaavanmuutosten vireilletulosta

- IX kaupunginosan kortteliin 11, osalle Tallimäenpuistoa, Hansapuistikkoon sekä osille Puutarhakatua, Malminkatua ja Hansakatua osoitteina Malminkatu 3-5, Hansakatu 2 (kaavatunnus 13/2022) Malminkatu

- Sataman kaupunginosan korttelin 20 tonteille 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 14 osoitteessa Nosturinkatu 6, sekä Amtmanninkadun, Kreivinaukion ja Turnajaispolun yleisille alueille (kaavatunnus 16/2022) Herttuankulman linnakortteli

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävänä Turku-pisteessä ja internetissä.

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, Turku-piste, Puolalankatu 5, 1. krs ma-pe 9-12.

www.turku.fi/kuulutukset

 

Koskennurmi, kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski

Juoksijankatu, Paasikatu, suunnitteluinsinööri Anu Kinnari

Kuraattorinpolku, suunnitteluinsinööri Anu Kinnari

Tenderipuisto, maisemasuunnittelija Johanna Salmela

Malminkatu, kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström

Herttuankulman linnakortteli, kaavoitusarkkitehti Iiris Talvitie

 

Turussa 28.5.2022

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Kaavakartta Koskennurmi

Kaavaselostus Koskennurmi

Juoksijankadun katusuunnitelmaselostus

Katusuunnitelma, Juoksijankatu

Paasikadun katusuunnitelmaselostus

Katusuunnitelma, Paasikatu

Kuraattorinpolun katusuunnitelmaselostus

Katu- ja puistosuunnitelma, Kuraattorinpolku

Liikennesuunnitelma, Kuraattorinpolku

Puistosuunnitelmaselostus, Varsinais-Suomen puisto

Tenderipuiston puistosuunnitelmaselostus

Puistosuunnitelma, Tenderipuisto

Veturikatos, Tenderipuisto

Veturikatos, havainnekuva, Tenderipuisto

Malminkadun osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Herttuankulman linnakorttelin osallistumis- ja arviointisuun