Nähtävillä olevat

 

Seuraava ehdotus on julkisesti nähtävillä 18.1 16.2.2021:

 

Asemakaava- ja tonttijakoehdotus

- Haarlan kaupunginosaan muodostuville kortteleille 84-96, Haarlahdenkujalle, Haarlahdentielle, Isoniituntielle, Niittymäentielle, Pumpputielle, Sepäntorpantielle, Tammistontien osalle ja liittyville ajoyhteys-, puistopolku-, virkistys- ja venevalkama-alueille sekä Haarlansalmen vesialueen osalle osoitteissa Haarlahdentie, Harkkiontie, Niittymäentie, Tammistontie (kaavatunnus 46/2005) Harkkionmäki

 

Kaavaehdotukseen liittyvät selvitykset ja raportit ovat nähtävissä internetissä, www.turku.fi/kaavahaku

 

Seuraavat ehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 18.1 – 1.2.2021:

 

Vaiheasemakaavaehdotus

- Moikoisten kaupunginosan kortteliin 25 osoitteessa Haapaveräjänkuja 5 (kaavatunnus 18/2020) Haapaveräjänkuja 5

 

Katusuunnitelmaehdotus

- Paimionkatu (Moisio)

 

Asemakaava- ja katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä Turku-pisteessä, os. Puolalankatu 5, 1. krs ja internetissä. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kaupunkiympäristötoimialalle, joko kirjallisena osoitteeseen PL 355, 20101, Turku, tai sähköpostilla asemakaavojen osalta sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu@turku.fi ja katusuunnitelman osalta sähköpostiosoitteeseen liikennesuunnittelu@turku.fi ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

 

Korona-virustilanteesta johtuen pyydämme Teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä kuhunkin valmistelijaan puhelimitse taikka sähköpostitse, mikäli Teillä on kysyttävää nähtävillä oleviin ehdotuksiin liittyen, sähköposti:

etunimi.sukunimi@turku.fi:

 

Harkkionmäki, kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski

Haapaveräjänkuja 5, kaavoitusarkkitehti Jukka Koskelainen

Paimionkatu, suunnitteluinsinööri Anu Kinnari

 

Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelu, Turku-piste, Puolalankatu 5, 1. krs ma-pe 9-12.

www.turku.fi/kuulutukset

 

Turussa 16.1.2021

KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA

Kaavakartta Harkkionmäki

Kaavaselostus Harkkionmäki

Kaavakartta Haapaveräjänkuja 5

Kaavaselostus Haapaveräjänkuja 5

Katusuunnitelma, Paimionkatu

Katusuunnitelmaselostus Paimionkatu