Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 08.06.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 15.06.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-17:54 Pääkirjaston Studio, Linnankatu 2, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
79 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
80 § Pöytäkirjan tarkastus
81 § Ruotsinkielisten nuorten nuorisotilatoiminnan järjestäminen Turussa option käyttö ajalla 1.1.2024-31.12.2025
82 § Turun kulttuuri- ja nuorisolautakunnan vuodelle 2023 myönnetyn apurahan käyttötarkoituksen muutosanomus
83 § Kulttuurin palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
84 § Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
85 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisten nuorisopalveluiden viranhaltijoiden hankintavaltuudet
86 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisten kulttuuripalveluiden viranhaltijoiden hankinta-valtuudet
87 § Hansan nuorisotilan ja Halisten nuorisotilan palvelun hankinnan kilpailutus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Salassapidon peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon