Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta8508.06.20231

4417-2023 (02 06 00)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisten nuorisopalveluiden viranhaltijoiden hankintavaltuudet

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi alaistensa nuorisopalvelujen viranhaltijoiden hankintavaltuudet.

Kulnuolk § 85

Konsernihallinnon yhteiset palvelut, talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 7.6.2023:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta on hyväksynyt alaistensa viranhaltijoiden hankintavaltuudet kokouksessaan 24.3.2022 § 46.

Kaupunginvaltuusto on 17.4.2023 § 73 päättänyt hallintosäännön muuttamisesta. Muutos on tullut voimaan 1.6.2023. Hallintosäännön 79 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunta päättävät hankinnoista talousarvion puitteissa ja päättävät alaistensa viranhaltijoiden hankintavaltuudet. Tällä tarkoitetaan oikeutta tehdä hankintapäätös ja solmia sitoumus kaupungin puolesta.

Hankintavaltuudet omaavat viranhaltijat päättävät myös irtaimen omaisuuden luovuttamisesta hankintavaltuuksiensa puitteissa, ellei erikseen ole toisin päätetty tai määrätty.

Liite 1​Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisten nuorisopalveluiden viranhaltijoiden hankintavaltuudet 9.6.2023 alkaen​

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Ehdotus​​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää hyväksyä omien määrärahojensa osalta liitteenä 1 olevat nuorisopalvelujen viranhaltijoiden hankintavaltuudet ehdolla, että viranhaltija ei saa käynnistää hankintamenettelyä ennen kuin tarjouspyyntö on toimitettu yli 150 000 euron hankinnoissa lautakunnan hyväksyttäväksi ja yli 59 999 euron hankinnoissa nuorisopalvelujohtajan hyväksyttäväksi.

Samalla lautakunta päättää, että liitteessä mainittujen viranhaltijoiden vara-henkilöillä on vastaavat hankintavaltuudet heidän toimiessaan tässä tehtävässä.

Hankintavaltuus lasketaan hankinnan kokonaisarvona hankintapäätöstä kohden ilman arvonlisäveroa. Päätös tulee voimaan 9.6.2023 alkaen.

Lisäksi lautakunta päättää kumota aikaisemman päätöksen 24.3.2022 § 46 ja että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, hankinnat
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 85
Liite 1:Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisten nuorisopalveluiden viranhaltijoiden hankintavaltuudet 9.6.2023 alkaen