Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta8108.06.20233

7637-2021 (02 08 00)

Ruotsinkielisten nuorten nuorisotilatoiminnan järjestäminen Turussa option käyttö ajalla 1.1.2024-31.12.2025

Tiivistelmä:

Ruotsinkielisen nuorisotyön järjestämisen sopimus päättyy 31.12.2023. Optiosta tulee päättää erikseen ajalle 1.1.2024-31.12.2025. Option arvo on 395 000 euroa.

Kulnuolk § 81

Nuorisopalvelupäällikkö Anna-Maria Salminen:

Turun kaupunki ja Valo-Valmennusyhdistys ry ovat solmineet sopimuksen ruotsinkielisen nuorisotilatoiminnan järjestämisestä toimijan omissa tiloissa ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023 hintaan 395 000 euroa.

Sopimus perustuu Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalveluiden järjestämään tarjouskilpailuun ja sen jälkeiseen suorahankintaan. Hankintalain 40 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia; lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta.

Turun kaupungin kulttuuri- ja nuorisolautakunta on tehnyt hankintapäätökseen 16.12.2021 § 70.

Optio 1.1.2024–31.12.2025 tulee voimaan alkuperäisin ehdoin, mikäli Turun kaupunki päättää jatkaa sopimuskautta. Päätös sopimuksen jatkamisesta (optio) tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Optiokaudelle tehdään erillinen sopimus, joka on arvoltaan 395 000 euroa.

Turun kaupungin nuorisopalvelut on säännöllisesti arvioinut ja valvonut ruotsinkielisen nuorisotilan toimintaa, ja Valo-Valmennusyhdistys ry on täyttänyt kaikki sopimuksen mukaiset toiminnan ehdot. Lisäksi yhteistyö nuorisopalvelujen ja Valo-Valmennusyhdistys ry:n välillä on toiminut erittäin hyvin.

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää edellä esitetyin perustein, että se käyttää option ruotsinkielisten nuorisotilapalveluiden hankinnasta ajalle 1.1.2024 - 31.12.2025 ja solmii sopimuksen Valo-Valmennusyhdistys ry:n kanssa ruotsinkielisen nuorisotilatoiminnan järjestämisestä toimijan omissa tiloissa. Sopimuksen arvo on 395 000 euroa optiokauden ajalta.

​Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoValo-Valmennusyhdistys ry
tpvKonsernihallinto, hankinnat
tiedNuorisopalvelut
tiedXXXXX
mtpvXXXXX