Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 17.11.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 24.11.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00-19:01 Nuorisotila Pastell, Humalistonkatu 7 B, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
130 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
131 § Pöytäkirjan tarkastus
132 § Ruissalo Campingin leirintäaluetoiminnan sopimuksen jatkaminen sekä rantavalvonnan, talviuinnin ja paikoituksen järjestäminen ajalle 1.5.2023 - 30.4.2024
133 § Nuorisotoiminnan kohdennetut erityisavustukset marraskuu 2022
134 § Nuorisopalveluiden nuorten työpaja Fendarin Starttipajan vuokrasopimuksen irtisanominen ja toiminnan siirtäminen Vimmaan
135 § Turun filharmonisen orkesterin tallennesopimuksen jatkaminen vuosille 2023 - 2026
136 § Edustajien nimeäminen Suomen sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen 22.11.2022
137 § Turun filharmonisen orkesterin lippuhinnoittelu vuodesta 2023 alkaen
138 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokousaikataulu keväällä 2023
139 § Aboa-apuraha 2023
140 § Sopimuksen tehneiden kumppaneiden avustukset vuodelle 2023
141 § Näyttelyvakuus Salong3+ -taiteilijaryhmän ja Jan Kenneth Weckmanin teosten vakuuttamiseen
142 § Toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
143 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
144 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
145 § Työsopimuksen irtisanominen / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 25 ja 32 kohdat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon